Потребление

Проверете своето потребление тук. Въведете ЕИК или ЕГН и натиснете бутона “Генерирай потребление”.


Визуализира се потреблението за текущия и предходния месец. Информацията се обновява на 3 дни.

ЕИК/ЕГН